ความรู้เกี่ยวกับโรคจากอาหารเป็นสื่อ

อาหารเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค

อาหารกระป๋อง อาหารที่บรรจุแบบสูญญากาศ หรือห่ออย่างแน่นหนา

เชื่อก่อโรค: Clostridium botulinum
อาการ:จะเกิดอาการขึ้นภายใน 18-36 ชั่วโมงหลังการบริโภค มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน บางครั้งท้องเสีย อ่อนเพลีย หน้ามืด ตาลาย ปวดศีรษะ ในภายหลังอาจมีอาการท้องผูก เห็นภาพซ้อน และพูดลำบาก ผู้ป่วยอาจมีอาการกระหายน้ำ คอและลิ้นแข็ง ไม่มีไข้หรืออาจมีเพียงเล็กน้อย กล้ามเนื้อที่อยู่เหนืออำนาจจิตใจเริ่มเป็นอัมพาต และขยายไปถึงระบบทางเดินหายใจและหัวใจ ในที่สุดจะตาย เนื่องจากหายใจไม่ได้ ในรายที่ถึงแก่ชีวิต จะใช้เวลา 3-6 วัน หลังจากได้รับสารพิษ

นม

เชื้อก่อโรค : Staphylococcus aureus
อาการ: ปวดเกร็งที่ท้อง อาเจียน อุณหภูมิร่างกายต่ำ ระยะเวลาที่แสดงอาการ เฉลี่ย 1-6 ชั่วโมง

เชื้อก่อโรค:Escherichia coli O157:H7
อาการ: อุจจาระร่วงอย่างรุนแรง (มักจะถ่ายเป็นเลือด) ปวดท้องและอาเจียน  ระยะเวลาที่แสดงอาการเฉลี่ย 3-4วัน

เชื้อก่อโรค:Listeria spp.
อาการ: อาการเหมือนกับเป็นไข้ ปวดกล้ามเนื้อและเยื่อคออักเสบ

เชื้อก่อโรค:Shigella spp.
อาการ: ท้องร่วงรุนแรงบางครั้งมีเลือดปนออกมาด้วยเป็นไข้ ปวดท้อง อาเจียน

เนื้อสัตว์ดิบ

เชื้อก่อโรค:Clostridium perfringens
อาการ :ปวดท้อง ท้องร่วงอย่างรุนแรง

เชื้อก่อโรค Salmonella spp.
อาการ
ปวดท้อง ท้องร่วงอย่างรุนแรง อาเจียน มีไข้

เชื้อก่อโรค Compylobacter jejuni
อาการท้องร่วงรุนแรงบางครั้งมีเลือดปนออกมาด้วยปวดท้อง เวียนศีรษะ มีไข้

เชื้อก่อโรค Escherichia coli : 0157
อาการ ปวดท้อง มีไข้ ท้องร่วงรุนแรง อาเจียน ไตล้มเหลว หรือไตวาย

ไข่

เชื้อก่อโรค Salmonella spp.


อาการ ปวดท้อง ท้องร่วงอย่างรุนแรง อาเจียน มีไข้

อาหารทะเล

เชื้อก่อโรค: Salmonella spp., Vibrlo parahaemolyticus, Vibrio vulnificus
อาการ:คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว และปวดท้อง ในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจมีการ ติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้มีอาการรุนแรงและ อาจถึงกับเสียชีวิต