รายงานการเฝ้าระวังโรคจากอาหารเป็นสื่อ

ทั้งหมด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

พฤติกรรมสุขอนามัยการบริโภคอาหาร

  พฤติกรรมสุขอนามัยการบริโภคอาหารของนักเรียน ร้อยละ
1 ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือขนมทุกครั้ง 0
2 ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ 0
3 ไม่ใช้มือสัมผัสสัตว์ 0
4 ไม่สัมผัสของเล่นหรือโทรศัพท์ขณะรับประทานอาหาร 0
5 ไม่ใช้แก้วน้ำดื่มร่วมกับผู้อื่น 0
6 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 0
7 ดื่มน้ำบรรจุขวดหรือน้ำที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรค 0
8 ไม่ดื่มนมที่กล่องหรือถุงมีรอยแตก 0
9 ไม่สัมผัสหรือรับประทานพืชพิษ เช่น เม็ดละหุ่ง เห็ด ดอกลำโพง มะกล่ำตาหนู สบู่ดำ 0
10 ไม่สัมผัสหรือรับประทานสัตว์มีพิษ เช่น ไข่คางคก ปลาปั๊กเป้า แมงดาทะเล 0