รายงานการเฝ้าระวังโรคจากอาหารเป็นสื่อ

รางยงานจำนวนการเจ็บป่วยในโรงเรียน

รายงานจำนวนทั้งหมด

รายงานเฉพาะอาการท้องเสีย

รางยงานการเจ็บป่วยในโรงเรียนจำแนกตามอาการ

อาการจำนวนร้อยละ
ภูมิแพ้42.3
ปวดศรีษะ4727
บาดแผล2514.4
ไข้2614.9
เป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล179.8
ปวดรอบเดือน116.3
ท้องเสีย2212.6
ตาอักเสบ31.7
จุกเสียด84.6
ปวดฟัน21.1
โรคกระเพาะ63.4
คลื่นไส้10.6
เป็นลม10.6
อาเจียน10.6